Zaburzenia lękowe - Przegląd

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

  • Zaburzenia lękowe wywołane substancjami
  • Lękowych związanych z ogólnym stanem medycznym
  • Lęk napadowy
  • Uogólnione zaburzenie lękowe
  • Stresu pourazowego zaburzenia stresu pourazowego
  • Zaburzenia ostrego stresu
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne OCD
  • Zaburzenia funkcji regulacji z niepokojącymi
  • Fobia społeczna, w kontekście zaburzeń lękowych, jak społecznej

Fobia specyficzna, które odnoszą się do prostych fobii, które mogą obejmować: strach przed kotami (Ailurofobia), strach przed psami (cynophobia), strach przed pająkami (arachnofobia), strach przed pszczołami (apiphobia), strach przed wężami (ophidiophobia) lub wielu rodzaje lęków środowiskowych, takich jak strach przed wodą (hydrophobia), z wysokości (lęk wysokości), strach przed burzami (Brontofobia), strach przed bólem (Algofobia) lub pobiciu (rhabdophobia);sytuacyjne typy na przykład strach przed lataniem (pteromerhaphobia), zamkniętych pomieszczeń, wind lub jakichkolwiek innych.

choroba, jasne warunki, niepokój, objawy, strach, typ, typy, zaburzenia