Panic Disorder - Leczenie

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

Na szczęście, nie jest leczenie i badania długą drogę w tworzeniu różnorodnych zabiegów, które będzie zawierać kilka skutecznych metod leczenia, niektóre z psychoterapii i leczenia, które będą Stany Zjednoczone zatwierdzonego kilka leków jako bardzo skuteczne w leczeniu lęku napadowego jak inhibitory wychwytu zwrotnego norepinefryny (SSNRI), benzodiazepiny i leki w związku z jego inhibitora rodziny, selektywne wychwytu zwrotnego serotoniny i serotoniny (SSRI).

Lista leków, które mogą być pomocne w leczeniu zaburzeń paniki może zawierać paroksetyna (Paxil), sertralina (Zoloft), duloksetyny (Cymbalta), citalopram (Celexa z rodziny SSRI), wenlafaksyny (Effexor z rodziny SSNRI), lorazepam (Ativan) i clonazepam (Klonopin). Najczęstszym znany lek, który jest stosowany w leczeniu ataków paniki jest alprazolam (Xanax), ale jego krótki efekt może osoba potrwać kilka dawek dziennie i może prowadzić do uzależnienia.

atak, ataki, choroby, leczenie, panika, skuteczne, SSNRI, SSRI, zabiegi, zaburzenia