Efekty i rodzaje promieniowania jądrowego

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

Promieniowanie jądrowe ma krótką falę wysokiej energii i tylko jednej cząstki wystarczy, aby uszkodzić lub zniszczyć komórkę więc istnieje duże zapotrzebowanie na zapobieganie wszelkiego rodzaju promieniowania, biorąc również pod uwagę katastrofalne szkody, jakie miały miejsce w obecnie historii.

Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej rozpoczęła systemu norm i limitów bezpieczeństwa zostały promieniowanie będzie mógł co ogólną sumę trzech czynników, które będą wpływać na wpływ, że promieniowanie jądrowe będą miały: bliskość źródła promieniowania, promieniowanie całkowite które są skażone i czas trzymany jest odsłonięta.

Te trzy czynniki można ustalić wpływ wysokiego ryzyka, że ​​narażenie na promieniowanie jądrowe na organizm ludzki, dzielącą ryzyko ekspozycji na wysokoenergetyczne promieniowanie, które będzie powodować bezpośrednie oddziaływanie i jednocześnie widzialny i długotrwały promieniowanie które będą powodować wiele skutków długoterminowych, ten drugi jest tak niebezpieczne, jak pierwszy.

efekty, ekspozycja, energii, jądro, jądrowej, ludzkie, ogólnie, promieniowanie, Rozpad, wysokie