Cesarian urodzenia

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

Cesarian urodzenia można korzystać, gdy planuje się z wyprzedzeniem, lub może być interwencja w ostatniej chwili stosuje się do problemu, który wystąpił podczas porodu; czasami może być optymalne rozwiązanie zarówno dla matki i dziecka.

Cesarian dostawy mogą być najlepszym rozwiązaniem dla kobiety, która jest bliźnięta lub trojaczki prowadzenia, lub też, jeśli pozycja dziecka nie jest przygotowany do naturalnego porodu i komplikacje mogą się pojawić.

Czasami zdarzają się problemy podczas dostawy, które wymagają takiego inwazyjną interwencję, jak problemy pracy: może się zdarzyć, że skurcze nie są skuteczne, a szyjka macicy nie otwiera na tyle, by dziecko przejść.

Powikłania związane z dzieckiem

Czasami, podczas porodu, dziecko może się w poważne kłopoty, a jego życie może być zagrożony: pępowiny lub łożyska może stanowić problem, który prowadzi do dziecka nie ma wystarczającej ilości tlenu.

Czasami łożysko może zablokować drogę dziecka się przez szyjkę macicy. Sytuacja ta wymaga również interwencji chirurgicznej.

Sekcja C zaleca się również w przypadkach, gdy dziecko ma problemy zdrowotne lub rozwoju (z wadą takich jak wodogłowie)

cesarian, dostawy, dziecko, interwencja, łożysko, matka, nacięcie, narodziny, ogólnie, powikłania