Astenia

To jest lepsze automatyczne tlumaczenie tego artykulu.

Są to normalne następstwa wielkiego wysiłku fizycznego, ale w tym przypadku będzie to zamanifestować, nawet nie wiedząc. Wiosna osłabienie jest naukowo znany jako zaburzenia wywołane wiosny znany również pod nazwami “gorączka wiosny” lub “sezonowe zaburzenia afektywne (SAD)” i jej objawów może stać się bardzo poważne. Nie wystąpiły istotne badania, które były prowadzone w sprawie tego problemu, więc nie wiele osób wie o jego istnieniu, zagrożeń dla zdrowia, które mogą wystąpić i środki, które są skuteczne.

Tej wiosny zmienność nastrojów jest ogólnie skatalogowany jako zjawisko, które zwykle ma wpływ w pewnym okresie roku i nie jest uważany przez wielu tak ważnej choroby. Niewiele badań, które odbyło się pokazuje nam, że ma do czynienia z coraz większą ilością światła i jego skutki w organizmie człowieka. Oczy przechwyci te dodatkowe ilości światła wysyła informacje do mózgu w zakresie powoduje zmiany hormonalne, skutecznie podnieść w poziomu melatoniny. Melatonina wiąże się bezpośrednio z senność nastroju zatem wyższe poziomy melatoniny są sleepier otrzymamy.

ciało, dzień, melatonina, objawy, osłabienie, poziomy, wiosna, zaburzenia Ogólnie wiadomo